Bansträckning eller porr?

Så här ser Kistaloppet ut enligt bankartan. Medge att det ser en smula… ekivokt ut.